Služby

Čo ponúkame

Poskytujeme komplexné HR služby

Headhunting

Headhunting

Metóda určená na nájdenie vysokokvalifikovaného kandidáta na vybranú pozíciu podľa presných požiadaviek zamestnávateľa. Pri procese oslovenia sa využíva najmä úzka sieť vzťahov, priame referencie a aktívna práca s databázami. Výsledný shortlist obsahuje len niekoľko kandidátov, ktorí sú vybraní podľa tých najprísnejších kritérií.

Oddeľovač
Recruitment

Recruitment

Proces náboru jedného alebo viacerých zamestnancov prostredníctvom desiatok kanálov. Cieľom recruitmentu je čo najrýchlejšie obsadenie požadovanej pozície tým správnym človekom. Shortlist obyčajne obsahuje maximálne 5 kandidátov, z ktorých si následne zamestnávateľ vyberie toho najvhodnejšieho.

Oddeľovač
Recruitment process outsourcing

Recruitment process outsourcing

Komplexný proces oslovenia nových zamestnancov, od presnej definície požiadaviek a nájdenie viacerých vhodných kandidátov, cez zabezpečenie prvého kola výberového konania až po pohovor priamo vo vašej firme. Naša spoločnosť sa stáva externou súčasťou HR oddelenia vašej firmy a pomáha mu proces prijímania nových zamesntancov čo najviac zefektívniť.

Oddeľovač

Portfólio našich služieb sa vytváralo postupne, podľa požiadaviek našich klientov. Dnes vieme, o ktoré služby personálneho poradenstva má trh najväčší záujem a preto sme sa sústredili práve na ne. 

Kým bežná pracovná agentúra, personálny poradca či personálna agentúra sa sústreďuje na kvantitu, my dbáme najmä na kvalitu nájdených zamestnancov.

„Pri poskytovaní našich služieb personálneho poradenstva sa riadime procesom analýza – vyhľadávanie – preverovanie – prezentácia – umiestnenie.“

Analyzujeme vašu požiadavku na zamestnanca. Následne aktívne oslovíme ľudí na trhu jednak prostredníctvom inzercie, či s využitím našej internej databázy, ktorá obsahuje stovky tisíc kontaktov a ďalšími, vyše dvadsiatimi aktivitami vám nájdeme najvhodnejších kandidátov. 

Vybraných uchádzačov overíme a pozveme ich na pohovory, kde vytvoríme okrem iného aj ich psychologický profil. Najvhodnejších kandidátov vám personálny poradca odprezentuje osobne alebo elektronicky. V poslednom kroku je len na vás vybrať si z ponuky svojho budúceho zamestnanca. 

Vieme, že trh sa neustále rozvíja a podmienky sa menia. Preto vykonávame pravidelné prieskumy platových podmienok podľa pozícií, platového benchmarkingu, platovej konkurencieschopnosti, ale aj dostupnosti pracovnej sily a spokojnosti zamestnancov.

Zistite, ako vám vieme pomôcť

Naši kolegovia vám odpovedia na všetky otázky a navrhnú riešenie šité na mieru vašim potrebám.
phonelink_ring +421 907 996 418