Nájdete si prácu počas koronakrízy? Takéto sú prognózy expertov

Uverejnené 15. 5. 2020

Nájdete si prácu počas koronakrízy? Takéto sú prognózy expertov

coronavirusheadhuntingheadhunterexecutive searchheadscoutondrej ivan

V rozhovore pre Karierainfo.sk odpovedá náš CEO, Ondrej IVAN.

Nájdete si prácu počas koronakrízy? Takéto sú prognózy expertov

Nájdete si prácu počas

Koronakríza otriasla trhom práce. Firmy ohlasujú prepúšťanie, znižovanie platov, úpravu pracovných pomerov. Hľadanie práce sa považuje za náročné a nájdenie zamestnania za takmer neuskutočniteľné. Je to ale naozaj tak? Spýtali sme sa odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ako vidia aktuálnu situáciu aj šance uchádzačov na nájdenie práce v čase pandémie koronavírusu. Odpovedajú odborníci zo spoločností Adecco, Performia, DRILL B.S., MM Job a HEADSCOUT.

 

Ondrej Ivan, Chief Executive Officer, HEADSCOUT 

Aké majú podľa vás v súčasnosti uchádzači šance nájsť si prácu?

Súčasné šance uchádzačov nájsť si prácu sú v súčasnosti veľmi závislé od odvetvia. Čím viac ohrozené odvetvia, ako napr. gastronómia, reštaurácie, hotely a všeobecne cestovný ruch, tým nižšie šance. To isté platí naopak, spoločnosti pozitívne zasiahnuté krízou, ako napr. potravinársky, farmaceutický priemysel poskytujú vysoké šance zamestnať sa. Dôležité je ale upozorniť na fakt, že množstvo spoločností má momentálne pozastavený recruitment, pretože vyčkáva, ako dlho bude kríza trvať a aké budú následky. O šanciach na zamestnanie sa budeme môcť oveľa presnejšie hovoriť v septembri-októbri tohto roka, kedy spoločnosti už budú jasne vedieť, čo kríza spôsobila a kam sa budú uberať. 

Ako sú na tom napríklad absolventi, ktorí nemajú pracovné skúsenosti?

Absolventi bez skúseností, alebo všeobecne entry level pozície sú tiež podmienené konkrétnym odvetvím. Spoločnosti v odvetviach, ktoré kríza ovplyvňuje pozitívne, napr. skladové, distribučné spoločnosti, opäť potravinárska, farmaceutická výroba a na nich nadväzujúce siete dodávateľov v súčasnosti zaznamenávajú veľký nárast pracovných miest práve pre entry level, alebo čerstvých absolventov bez skúseností. Tu je opäť veľmi dôležité pre absolventa uvedomiť si, čo vlastne chce v živote robiť, akej profesii sa chce venovať a podľa toho si pripraviť plán, ako získať konkrétnu pozíciu. 

Ako môžu uchádzači zvýšiť svoje šance nájsť si prácu?

V našich podmienkach sa ukazuje ako najlepší talizman pre prekonanie krízy znalosť cudzích jazykov pre ich univerzálnosť použitia. Ak sa rozprávame o vlastnostiach uchádzačov o zamestnanie, je nutné osvojiť si optiku zamestnávateľa. Keď sa kandidát uchádza o konkrétne pracovné miesto, mal by sa zamyslieť, v akých konkrétnych oblastiach bude pre spoločnosť pridanou hodnotou. Veľmi dôležitá, aj keď často opomínaná, je príprava. Kandidát by si mal o spoločnosti získať čo najväčší prehľad, internetová stránka, články, sociálne siete. Zistiť, aká je firemná kultúra, aké má spoločnosť ciele, hodnoty. Takáto príprava násobne zvyšuje šance kandidátov získať konkrétne pracovné miesto.

 

Nájdete si prácu počas

 

 

Zistite, ako vám môžeme pomôcť

Naši kolegovia vám odpovedia na všetky otázky a navrhnú riešenie šité na mieru vaším potrebám.
phonelink_ring +421 907 996 418