Firmy sa nevyhýbajú prepúšťaniu. Ako byť tým zamestnancom, ktorého si nechajú?

Uverejnené 15. 5. 2020

Firmy sa nevyhýbajú prepúšťaniu. Ako byť tým zamestnancom, ktorého si nechajú?

prepúšťaniezamestnancirecruitmentheadscoutForbes

V rozhovore pre Forbes odpovedá náš CEO, Ondrej IVAN.

Koronakríza výrazne zasiahla do fungovania mnohých firiem. Pre epidémiu ochorenia Covid-19 niektorí zamestnávatelia pristúpili alebo v najbližšom období zrejme pristúpia k prepúšťaniu. Ako by ste práve vy mohli byť tými zamestnancami, ktorí neprídu o prácu a v spoločnosti zotrvajú?  

Rozhoduje sa o ľudských osudoch

Svet po kríze bude v mnohých ohľadoch iný ako pred ňou, myslí si HR odborníčka Anna Hudáková. V dôsledku toho už mnoho spoločností momentálne rieši, alebo ešte len bude riešiť, nové spôsoby svojho fungovania. „Sú firmy, ktoré vďaka kríze museli naberať nových zamestnancov, alebo po novom nábehu budú naberať, ale asi budú i firmy, ktoré budú prehodnocovať svoje náklady,“ hovorí.  

Pohovory online majú svoje pravidlá.
Ako sa majú na ne uchádzači pripraviť, aby nič nepokazili?

Prepúšťanie ako prvé riešenie problému odborníčka nepovažuje za správny krok. Pandémia nového koronavírusu totiž spoločnostiam ukázala, že vedia ušetriť aj v iných oblastiach. Prehodnotiť by mohli veľkosť pracovných priestorov, cestovanie na zahraničné mítingy či svoj biznis model, menuje zopár príkladov. I napriek tomu sa podľa Hudákovej niektoré spoločnosti prepúšťaniu nevyhnú.   

Dvojica odborníkov podotýka, že dôležité sú tiež vzťahy s klientmi a zákazníkmi. Foto: archív Anny Hudákovej a Ondreja Ivana

„Hoci je to ťažké, a často boľavé, je potrebné robiť tento proces profesionálne, zodpovedne voči ľuďom i firme, a uvážene,“ upresňuje. Rozhoduje sa predsa o ľudských osudoch. A prepustení zamestnanci v budúcnosti môžu byť zákazníkmi alebo ambasádormi značky.  

Akí zamestnanci sú teda mimo ohrozenia? Ondrej Ivan, zakladateľ a CEO personálnej agentúry Headscout, vysvetľuje, že väčšina veľkých firiem si v období krízy vytipuje takzvané „core“ pozície, ktorých sa prepúšťanie dotýka najmenej.

„Takéto rozhodnutia majú štrukturálny charakter. Nepozerajú na konkrétnych ľudí a ich schopnosti, ale na pozície v štruktúre, ktoré ostanú alebo budú zrušené,“ opisuje. Pri malých spoločnostiach je to naopak. Tie rozhodujú na základe konkrétnych zamestnancov, ich pridanej hodnoty a očakávania dopadov krízy. 

Pomôžu dobré vzťahy s klientmi i zákazníkmi

Ako teda byť tými zamestnancami, ktorých si firma naďalej ponechá? Podľa Hudákovej ide predovšetkým o to, aby ste boli nositeľmi inovácií a know-how, prispievali k napĺňaniu cieľov firmy či tímu, dlhodobo dosahovali dobré výsledky a mali potrebnú expertízu. „Pravdepodobne sa firma bude snažiť udržať si ľudí, ktorí sú pre jej fungovanie veľmi potrební až kritickí,“ upresňuje Hudáková. 

Ako si zaistiť, aby vás pozvali na pohovor:
zaujmite životopisom, vyzdvihnite v ňom mäkké zručnosti

Ivan zase odkazuje na výskumy o vlastnostiach zamestnancov, ktoré si zamestnávatelia najväčšmi cenia. Ide o vhodnú komunikáciu, učenlivosť v rámci spoločnosti aj mimo nej, samostatnosť alebo dokonca znalosť cudzích jazykov. Posledná kategória je z pohľadu HR odborníka špecifikom najmä pre slovenský pracovný trh. „Čím viac jazykov a čím lepšia úroveň, tým viac možností má zamestnávateľ na využitie tohto zamestnanca a tým ťažšie sa hľadá náhrada,“ ozrejmuje.  

Podľa jeho slov je tiež dôležitým faktorom pri rozhodovaní spoločnosti o tom, ktorých zamestnancov si nechá, ich vzťah s klientmi. „Ak máte blízko k dôležitému klientovi a máte s ním vytvorený dlhodobý vzťah, je pravdepodobné, že zamestnávateľ vás bude identifikovať ako dôležitých,“ priznáva. Hudáková dopĺňa poukázaním na nevyhnutnosť kvalitných a pozitívnych vzťahov so zákazníkmi i dôležitosť povahových čŕt či tímového nastavenia.  

Buďte snaživí, aktívni a inovatívni

Na druhej strane môže počas pandémie koronavírusu vo firmách nastať i situácia, počas ktorej sa odhalia nepotrebné pozície. Ide o miesta, ktoré v konečnom dôsledku nemajú veľký význam pre dosahovanie výsledkov spoločnosti, vraví HR odborníčka. V korporáciách ich môžu napríklad zastávať zamestnanci, ktorí vytvárajú rôzne reporty, analýzy či prezentácie. Zamestnávateľ môže pri znižovaní nákladov opätovne prehodnotiť práve takéto pozície. 

Dlhodobo nezamestnaný človek na pohovore?
Netreba klamať, no dať zmysel kariérnej pauze

Podobný dopad môže mať aj aktuálny prechod spoločností na fungovanie výhradne v online prostredí. „Ukázalo to, že niektoré veci sa dajú robiť inak. Môže to vyvolať potrebu posilnenia určitých pozícií alebo zmien v náplni práce,“ konštatuje Hudáková a odkazuje tým na fakt, že niektoré pracovné miesta budú nadbytočné. Pokiaľ teda chcete zostať vo firme, buďte snaživí, aktívni, inovatívni a dosahujte reálne výsledky. Prichádzajte radšej s  riešeniami a nie problémami.   

Základom úspechu je, aby ste sa aj napriek momentálnej koronakríze alebo zhoršeným pracovným podmienkam naďalej zaujímali o dianie vo firme, snažili a osvojovali si nové zručnosti, znalosti i vedomosti, prípadne navrhovali nové prístupy. Vzdelávaním môžete zvýšiť hodnotu svojej pracovnej sily, alebo šancu na nové uplatnenie.  

Podľa Ivana je rozvoj kľúčový a nikdy v ňom nesmiete poľaviť. Svojou prácou zase dávajte zamestnávateľov najavo, že ste pridanou hodnotou a chcete pomôcť nielen v boji počas pandémie, ale aj po jej odznení. „Zo skúseností viem, že zamestnanci počas krízy často zvyšujú výkon, viac si vážia prácu a snažia sa potvrdiť dôležitosť svojej pozície,“ vraví HR odborník.  

Toto neľahké obdobie otvára podľa Hudákovej aj nové príležitosti. V tomto prípade hovorí o oblasti dobrovoľníctva v rámci rôznych rozbehnutých iniciatív. Preto radí, aby ste nesedeli doma a radšej neustále premýšľali o tom, ako by ste mohli byť nápomocní. „Aj to sú podľa mňa spôsoby, ako sa zviditeľniť, prejaviť aktívne a namiesto problémov radšej hľadať riešenia,“ konštatuje HR odborníčka.  

Zistite, ako vám môžeme pomôcť

Naši kolegovia vám odpovedia na všetky otázky a navrhnú riešenie šité na mieru vaším potrebám.
phonelink_ring +421 907 996 418